{{ $item.name }}

PUBG MOBİLE SESLER İÇİN İYİLEŞTİRME

Değerli ziyaretçiler,

PUBG Mobile oyuncularının genel sorunu hale gelen hışırtı, cızırtı ve tıkırtı sesleri için oyun yazılımcısı tarafından genel iyileştirmeler yapılmıştır. Bu yapılan değişiklikleri aşağıdaki bulunan videolar eşliğinden öncesi ve sonrası olarak hem izleyip hem de dinleyebilirsiniz.

Önceki Karakter Hareketi Sesleri

Geliştirme Ekibimiz, PUBG’de gerçekçi unsurları sürekli iyileştirmek amacıyla son zamanlarda, karakterlerin yaptığı hareketler sonucunda oluşan seslere odaklandılar. Daha önce, shift tuşunun kullanılmasıyla bir karakter tam hız koştuğunda belirli miktarda Hışırtı/Tıkırtı sesi çıkarıyordu. Aşağıdaki video, çıkan bu seslere ilişkin güzel bir örnek veriyor.

<Değişiklik öncesinde ekipman donanmış ve donanmamış halde koşarken çıkan hareket sesleri>

Yukarıdaki videoda gördüğünüz gibi, karakter oyunun başlarında herhangi bir ekipman almamış olsa bile hışırtı sesleri çıkarıyordu. Karakter normal hızda ve yavaşça yürürken hışırtı seslerinin çıkmadığı durumlar da mevcuttu.

Bu durumları daha gerçekçi canlandırmak amacıyla, oynanışı mümkün olduğunca az etkilemeye çalışarak sesleri kulağa daha doğal gelecek şekilde düzenledik*. Bu değişiklikler kapsamında, karakterin hareket seslerini genel olarak iyileştirme üzerinde de çalıştık.

Karakter Hareket Sesi İyileştirildi

Hışırtı/Tıkırtı sesleri üzerinde aşağıdaki genel iyileştirmeleri yaptık.

 • Hışırtı/Tıkırtı sesleri sadece Silahlardan (tabancalar hariç) ve Sırt Çantalarından çıkacak.
  1. Tabancalar ve Yakın Dövüş Silahlarından Hışırtı/Tıkırtı sesleri çıkmayacak.
 • Hışırtı/Tıkırtı sesleri, (Shift tuşu kullanılarak) tam hızla koşarken en yüksek seviyede olacak.
  1. Hışırtı/Tıkırtı sesleri, normal hızda koşarken daha düşük seviyede çıkacak.
  2. Hışırtı/Tıkırtı sesleri, yavaşça yürürken veya yerde sürünürken neredeyse hiç duyulmayacak.
 • Hışırtı/Tıkırtı seslerinin genel duyulma menzili, ayak seslerinin duyulma menzilinden daha kısa olacak.

Bu değişiklikleri görsel olarak daha iyi ifade edebilmek için yukarıdaki durumları gösteren birkaç video hazırladık.

 • Büyük ekipman donanmamış karakterlerden artık Hışırtı/Tıkırtı sesi çıkmayacak.
<Bir karakter hiç ekipman donanmamış halde hareket ettiğinde>
 • Silahlar bakımından, silah sırtta taşınırken veya elde tutulurken çıkan Hışırtı/Tıkırtı sesi birbirinden farklı olacak. Silah elde tutulurken çıkan ses, biraz daha yüksek olacak.
<Elde tutulan ve taşınan silahlar için ses kıyaslaması>
 • Sırt çantası takan karakterlerden çıkan sesler iyileştirilerek daha gerçekçi hale getirildi.
<Takılı çantalardan çıkan Hışırtı/Tıkırtı sesleri>
 • Elinde bir silah varken, ikinci bir silah taşıyor ve sırt çantası takıyorsan, bu üç Hışırtı/Tıkırtı sesi de aynı anda çıkacak.
<Tam donanımlıyken çıkan Hışırtı/Tıkırtı sesleri>

PUBG Mobile oyunu yaptığı bu iyileştirme ile oyuncuların gönlünü tekrardan fethetti çünkü PUBG Mobile oyununda oyuncular kendi aralarında sesli iletişim kurduğu için etkisi çok yüksektir.

Kaynakça: https://www.pubg.com/tr/2019/03/29/gelistirici-notlari-hisirti-tikirti-sesleri-icin-iyilestirme/

PlaySultan Bonus fırsatıyla PUBG Mobile UC Satın Al >>